Dzień: 2 lipca, 2018

Namiastka Przełomu Hornadu

Nie starczyło tym razem czasu na przejście całego szlaku Przełomu Hronadu w Słowackim Raju, więc…