A może tak komornik zadzwoni na Słowację?

W XV wieku król Polski Władysław Jagiełło pożyczył królowi węgierskiemu (ówczesnemu władcy ziem słowackich) ogromna kwotę. W zastaw otrzymał 13 miast spiskich, m.in. zamek w Starej Lubowli. Rzeczpospolita do tej pory nie odczekała się spłaty długu, może więc zamek powinien być nasz?

Zastaw spiski, umowa zawarta 8 listopada 1412 roku w Zagrzebiu między królem węgierskim i luksemburskim, Zygmuntem Luksemburskim a królem Polski, Władysławem Jagiełłą.

Zastaw Lubowli, Podolińca i Gniazd oraz 13 miast spiskich stanowił zabezpieczenie zwrotu pożyczki, której król Jagiełło udzielił Zygmuntowi. Kwota pożyczki wynosiła 37 000 kop groszy, czyli ówcześnie ok. 7,5 tony czystego srebra.

Pożyczka miała zostać zwrócona w tej samej wysokości i w tym samym miejscu, gdzie ją wypłacono – na węgierskim wówczas zamku w Niedzicy.

W skład zastawu weszły tereny należące wcześniej (od X wieku do połowy XII) do Polski, w tym miejscowości należące do Ziemi Sądeckiej: Lubowla wraz z zamkiem, Podoliniec i Gniazda oraz 13 miast spiskich wraz z przyległymi do nich terenami – Biała Spiska, Lubica, Matejowce, Nowa Wieś Spiska, Poprad, Spiska Sobota, Wierzbów, Straże, Ruszkonowce, Wielka, Spiskie Podgrodzie (ale bez spiskiego zamku), Spiskie Włochy, Twarożne i 15 wsi.

Z zastawionych terenów utworzono starostwo spiskie z siedzibą na zamku w Lubowli. W wyniku zastawu ziemie te dołączono do Polski. Najpierw na czas, dopóki pożyczka nie zostanie spłacona. Kiedy Węgry kilkadziesiąt lat później podjęły próbę (bez spłacenia długu) odzyskania zastawionych miast, wyrokiem sądu papieskiego, który odbył się we Wrocławiu w 1489 roku, tereny te zostały przyznane Polsce i pozostały w jej granicach do rozbiorów. Miasta nam zabrano, długu do dzisiaj nie spłacono. Ale skoro wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, sprawa powinien się zając jakiś rzutki komornik?