Rzeki

U źródła Nitry – narodowej rzeki Słowaków

W suche, letnie dni woda ledwie się sączy wśród kamieni i korzeni.


Spływ po Dunajcu po słowacku

Jest odcinek na Dunajcu, na którym często na przemian płyną tratwy polskie i słowackie.


Tratwą na Orawski Zamek

Start spływu rzeka Orawą znajduje się w małej orawskiej miejscowości Górna Lehota, na przeciwko…