Czy Jamy w Tatrzańskiej Łomnicy będą nowoczesną stacją?

Spółka Tatry Mountain Resorts (TMR) przedstawiła projekt odnowienia stacji narciarskiej Jamy w Tatrzańskiej Łomnicy.
Jak podkreśliła rzecznik TMR, Zuzana Fabianová: „Nasza spółka przedstawiłem projekt przywrócenia funkcjonowania stacji Jamy, rozszerzenia w niej oferty narciarskiej i przede wszystkim zbudowania nowoczesnej infrastruktury. Nowe kolejki linowe jamy 1 i Jamy 2 oraz trasy zjazdowe powstaną na południowo-zachodniej krawędzi obszaru zabudowanego Tatrzańskiej Łomnicy. Projektując stok narciarski i budowę kolejek bierzemy pod uwagę warunki geologiczne, wpływ na krajobraz i przyrodę a także połączenie stoku z istniejącymi już trasami. Chcemy żeby w Jamach możliwa była jazda wieczorna. Dostęp do nowego terenu będzie ułatwiony dzięki projektowanemu przez nas dużemu parkingowi.”
Dušan Slavkovský, kierownik górskiego ośrodka Vysoke Tatry, dodał: „W Tatrach obserwujemy wielkie zainteresowanie narciarstwem zjazdowym, jest także potrzeba utworzenia ośrodka szkoleniowego dla klubów narciarskich i szkółek.”  
Z kolei rzecznik TANAP,  Pavol Majko, przypomniał: “Sprawa ponownego otwarcia stacji narciarskiej w Jamach była już poruszana w 2007 i w 2008 roku, kiedy rozmawialiśmy o włączeniu Jam do projektu całego areału TMR. Pomysł upadł, mówiono potem o uruchomieniu stoku Jamy 1, ale żadnych konkretów zbudowania tras i infrastruktury nie przedstawiono. Obawiamy się, że inwestycja może mieć negatywny wpływ na otoczenie. Realizacja takiego przedsięwzięcia zawsze oznacza wycinkę drzew, późniejszą erozję gleby, nieodwracalne zmiany w krajobrazie, zwiększenie liczby ludzi na danym terenie a co za tym idzie zwiększenie hałasu a także zmniejszenie powierzchni Parku narodowego.”
Warto przypomnieć, że do 2008 roku w jamach stały skocznie narciarskie
Wizualizacja nowego ośrodka
Stare orczyki na Jamach