Głowa Janosika w Kwaczańskiej Dolinie

Głowa Janosika/fot. AG

Gdyby nie mała tabliczka ze strzałką i napisem „Janosikova hlava” większość turystów wędrujących Doliną Kwaczańską w Górach Chotczańskich nie zwróciłaby uwagi na skałę pod drugiej stronie potoku.

Najwięcej śladów Janosika możemy znaleźć w Małej Fatrze, wokół Terchowej – w tych okolicach zbójnik się urodził, tutaj zbójował. Jednak do Janosika „przyznaje się” też Liptów. Tam go sądzono i torturowano, tam też w marcu 1713 roku go powieszono. W muzeum Janka Kráľaw Liptowskim Mikulaszu zgromadzono narzędzia tortur, przy pomocy jakich zmuszano zbójnika do przyznania się do zarzucanych win. Na rynku w Liptowskim Mikulaszu 17 lub 18 marca 1713 roku powieszono Janosika na haku.

fot. AG

Na początku Doliny Kwaczańskiej, na szlaku prowadzącym do młynów w Obłazach, ścieżka biegnie ostro pod górę na skalny próg. Zmęczeni, ze wzrokiem skierowanym pod nogi możemy łatwo ominąć pierwszy ciekawy punkt widokowy na tym szlaku. Na szczęście na drzewie po lewej stronie od ścieżki, wisi wspomniana na początki tabliczka z napisem „Janosikova hlava” (Głowa Janosika). Gdy spojrzymy we wskazanym kierunku ujrzymy 30 metrowej wysokości skałę przypominającą ludzką twarz – twarz słynnego zbójnika.

fot. AG

To tutaj naprawdę urodził się Janosik