Instytut Słowacki – program na kwiecień

Tym razem Instytut Słowacki w Warszawie przygotował cykl imprez w siedzibie na Krzywym Kole oraz w innych miejscach w Warszawie i w kraju. 3 kwietnia, godz. 16:00 Instytut Słowacki Konferencja Wokół homonimii językowej II Wykład prof. Marty Pančíkovej We współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4 kwietnia, godz. 17:30 Instytut Słowacki Wernisaż wystawy SKARBY SŁOWACJI – ZAMEK ORAWSKI, ORAWSKA KOLEJKA LEŚNA Muzeum Orawskie im. P. O. Hviezdoslava z siedzibą w Dolnym Kubíne, którego organem założycielskim jest Žilinskie Województwo Samorządowe, to muzeum o charakterze krajoznawczym. Korzystając z wyników prowadzonych badań naukowych systematycznie pozyskuje eksponaty i prezentuje zbiory związane z rozwojem środowiska przyrodniczego oraz rozwojem działalności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem regionu Orawy. Muzeum Orawskie zarządza 16 obiektami, z których najczęściej odwiedzanym są Zamek Orawski i Orawska Kolejka Leśna. 9 kwietnia, godz. 17:00 Instytut Słowacki Wieczór pisarzy międzynarodowych w ramach Festiwalu Światowy Dzień Poezji UNESCO Z udziałem słowackich poetów: Zuzany Kuglerovej, Ondreja Kalamára 25 kwietnia, godz. 17:30 Instytut Słowacki Wernisaż wystawy IGOR DUDA – Apokryfy Igor Duda pochodzi z Bańskiej Bystrzycy. W swojej ponad czterdziestoletniej pracy twórczej posługiwał się różnymi technikami: grafika, malarstwo olejne, akwarela, rysunek oraz rzeźba. Tematyka, jaką w swojej twórczości porusza Igor Duda jest dość szeroka, ale jednocześnie skonkretyzowana. Tym, co powtarza się w jego twórczości jest portret – postaci znane ze świata literatury i przyjaciele oraz muzyka. Ta ostatnia stanowi dla niego szczególnie ważną inspirację, czego dowodem są miedzy innymi liczne dzieła przedstawiające postaci wybitnych krajowych, jak i zagranicznych muzyków. Spośród osiągnięć Igora Dudy warto wspomnieć udział w konkursie na projekt słowackiego rewersu monet euro, gdzie jego projekt z motywem Spiskiego Zamku uplasował się na 4 miejscu w ogólnokrajowym głosowaniu i stał się częścią międzynarodowej wystawy Narodowego Banku Słowacji. Duda jest autorem ilustracji do kilku podręczników do nauki języków obcych dla dzieci oraz kilku okładek książek. Jego grafiki pojawiły się również w książkach dla starszych czytelników – w antologii poezji Otvorené cesty (Tranoscius, 2008), jak również w monografii o artyście plastyku Igorze Rumanskim. Wydarzenia poza Instytutem Od 1 kwietnia – Warszawa, przystanki autobusowe Prezentacja wiersza Evy Luki „Ty i ja w czasie piania koguta” W ramach projektu WIERSZE W MIEŚCIE realizowanego przez EUNIC Warszawa 2 kwietnia, godz. 11:00 Mińsk Mazowiecki, Zespół Szkół Zawodowych, ul. gen. K. Sosnkowskiego 43 Wystawa Od Wyszehradu do Wyszehradu Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w 1335 r. i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., na którym podpisana została Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Deklaracja ta zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich. Pod patronatem Ambasadorów Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej oraz Ambasador Węgier w Warszawie   9 kwietnia, godz. 11:00 Warszawa, Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 Uroczysta gala otwarcia XIX Światowego Dnia Poezji UNESCO Organizowanego przez redakcję czasopisma „Poezja dzisiaj” Do 12 kwietnia Bydgoszcz, Zespół Szkół Plastycznych, ul. Konarskiego 2 Prezentacja wystawy Spiska Nowa Wieś – brama do Słowackiego Raju We współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Słowackiej w Bydgoszczy. 17 kwietnia, godz. 19:00 Warszawa, Kino Elektronik, ul. Gen. Zajączka 7 Projekcja filmu „Słońce w sieci” (1963) reż. Štefan Uher W ramach projektu CZESKO-SŁOWACKIE ŚRODY FILMOWE Słońce w sieci to pionierskie dzieło czechosłowackiej Nowej Fali, które w dniu premiery zaskakiwało obyczajową odwagą. W filmie słowackiego reżysera Štefana Uhera pojawiły się postacie niemające wcześniej wstępu do krajowej kinematografii: beztroscy rodzice, niewierni mężowie i zagubione w rzeczywistości nastolatki. Zgodnie z późniejszą praktyką nurtu reżyser sięgnął głównie po aktorów niezawodowych, których obecność ma na celu zwiększenie wiarygodności opowiadanej historii. Głównymi bohaterami “Słońca w sieci” są Fajolo i Bela, dwoje młodych ludzi uwikłanych w toksyczną, relację. Choć oboje wydają się hardzi i cyniczni, swoją postawą dają w rzeczywistości wyraz emocjonalnej dezorientacji. 18 kwietnia Zakopane, Stamary, ul. T. Kościuszki 19 Prezentacja projektu SKARBY SŁOWACJI – ZAMEK ORAWSKI, ORAWSKA KOLEJKA LEŚNA We współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Słowackiej w Zakopanem 27 kwietnia Gorlice, Rynek Projekcja filmu Janosik (1921) reż. J. Siakeľ w ramach FESTIWALU 4 STRONY KARPAT Projekcji będzie towarzyszyła grana na żywo muzyka KWARTETU JORGI Organizuje Dom Polsko- Słowacki w Gorlicach 27 kwietnia 3 maja Cieszyn 21 KINO NA GRANICY W programie – najnowsze filmy słowackie Do 30 kwietnia Nowy Targ, Muzeum Podhalańskie, Rynek 1 Prezentacja projektu BARDEJOV – światowe dziedzictwo UNESCO