Instytut Słowacki w Warszawie Partnerem Strategicznym portalu Wasza Słowacja.pl

Adrian Kromka, dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie oraz Adam Gąsior z portalu Wasza Słowacja.pl podjęli decyzję o bardziej ścisłej współpracy. Od dzisiaj Instytut jest naszym Strategicznym Partnerem. Na portalu ukazywać się będzie więcej informacji o działaniach Instytutu Słowackiego w całej Polsce, zapowiedzi imprez i relacje z nich. Będzie jeszcze więcej Słowacji na Wasza Słowacja.pl. A i nas będzie więcej w Instytucie Słowackim. Instytut Słowacki w Warszawie ma od kwietnia ubiegłego roku swojego nowego dyrektora, którym jest Adrián Kromka –słowacki dyplomata, który w przeszłości pracował w Polsce na stanowisku konsula w Konsulacie Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie. Mówiąc o zadaniach, jakie stoją przed Instytutem, podkreśla: „Instytut Słowacki w Warszawie to instytucja dyplomatyczna, zadaniem, której jest przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku Republiki Słowackiej za granicą i w ten sposób pomaganie przy osiąganiu celów zagraniczno-politycznych. Instytut Słowacki dostarcza i rozpowszechnia informacje dotyczące Słowacji z zakresu kultury, sztuki, kształcenia i edukacji, informuje o możliwościach współpracy ekonomicznej, prezentuje regiony słowackie i turystykę na Słowacji.” Instytut organizuje również konferencje naukowe, wykłady, seminaria fachowe, prezentacje z zakresu słowackiej sztuki, literatury, muzyki, filmu i innych gatunków i form artystycznych oraz imprezy dotyczące ruchu turystycznego i prowadzenia działalność gospodarczej. Nowym projektem, który Instytut realizuje we współpracy z Towarzystwem Słowaków w Polsce z siedzibą w Krakowie oraz redakcją miesięcznika „Život” jest projekt „Poznaj miasta słowackie”. W jego ramach prezentowane są piękne słowackie miasta, aktualnie miasto Wysokie Tatry, dzięki czemu czytelnicy mają okazję odkryć wiele nieznanych dotąd dobrze słowackich zakątków. Spośród mnóstwa projektów można jeszcze wspomnieć wystawę objazdową pod nazwą „Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO”, odbywającą się pod patronatem ambasadora Słowacji w Polsce, Dušana Krištofíka. Aktualnie w związku z przewodnictwem republiki Słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej realizowany jest projekt „Od Wyszehradu do Wyszehradu”, w ramach którego, pod patronatem ambasadorów Słowacji, Czech i Węgier, prezentowana jest wystawa przedstawiająca wspólną historię państw V4. Przygotowywane są również: przegląd filmów najnowszej kinematografii słowackiej w Warszawie. www.instytutslowacki.pl