Łzy Matki Boskiej, które uratowały Trnawę

Ściany barokowej kaplicy Świętego Krzyża w bazylice św. Mikołaja pokryte są wotami dziękczynnymi odludzi, którym pomogła Maria Panna przedstawiona na obrazie wiszącym na ołtarzu. Słynący krwawymi łzami obraz trafił do Trnawy pod koniec XVI wieku. Panna Maria Trnawska jest kopią obrazu z Kościoła św. Aleksego i św. Bonifacego w Rzymie.
W roku 1585 przyszły arcybiskup František Forgáč studiował w Rzymie. Od młodości był czcicielem Marii Panny Bardzo mu się spodobał obraz Marii Panny w klasztorze św. Aleksego i Bonifacego. Wyjeżdżając z Rzymu zamówił kopię tego obrazu i podarował kościołowi św. Mikolaja w Trnawie. W 1636 wybudowano dla obrazu kaplicę św. Krzyża a w 1663 obraz po raz pierwszy pokazał swą cudowną moc. Kiedy wojska tureckie plądrowały okolicę, obraz Marii Panny uronił krwawe łzy i Turcy zaniechali oblężenia miasta. Potem obraz jeszcze cztery razy łzawił, w tym trzykrotnie podczas wojny kruckiej: 5 lipca, 10 i 11 sierpnia 1708 roku. Po tych wydarzeniach powołano komisję, która miała wyjaśnić tajemnicę “łzawiącego” obrazu. Po zakończeniu jej pracy arcybiskup ostrzyhomski Krystian August zalecił  19 grudnia 1708 roku, by publicznie oddawano cześć obrazowi Panny Marii Trnawskiej. W 1710 roku w Trnawie i okolicy zapanowała epidemia dżumy. Mieszkańcy po poście zobowiązali się do świętowania święta Ofiarowania Panny Marii i odprawiania świętej mszy przed obrazem miłosierdzia Panny Marii. Sporządzili urzędowy dokument, który upamiętniał to wydarzenie.  21 listopada 1710 roku, w dzień święta Ofiarowania Panny Marii, urządzili procesję z obrazem po ulicach miasta.  Tego dnia, dżuma skończyła się. Kościół św. Mikołaja to trójnawowa świątynia zbudowana z cegły. Ma 60 metrów długości, 31 metrów szerokości, a nawa główna jest wysoka na 18 metrów. U góry możemy zobaczyć pięknie zachowane sklepienia krzyżowo – żebrowe. Jest to najstarszy kościół w Trnawie i znajduje się w najwyższym punkcie miasta. W latach 1618 – 1630 kardynał Peter Pomny poszerzył nawy gotyckiego kościoła o boczne kaplice barokowe, wymieniono także ambony oraz zbudowano barokowy chór z organami oraz kilka nowych ołtarzy. W latach 1739 – 1741 do północnej części dobudowano barokową ośmioboczną kaplicę, w której znajduje się obraz błogosławionej Matki Bożej.