Najmniejszy kościół Trnawy

Świątynia stoi przy głównym deptaku Trnawy (noszącym oczywiście nazwę ulica Hlavna). Mimo upływu wieków i stylów, zewnątrz zachowała swój pierwotny, gotycki wygląd. Kościół będący obecnie pod wezwaniem świętej Heleny zbudowano w XIV wieku. Był przez lata kościołem szpitalnym. Nie jest duży, zbudowano go jako świątynię jednonawową. W XVII wieku przy przebudowie stylu barokowym dodano kaplice w tym właśnie stylu. Sklepienie zachowało się oryginalne – krzyżowo-żebrowe.
Kościół nie posiada dużej wieży, jedynie ośmioboczną dzwonnicę zawieszonymi dwoma dzwonami – św. Elżbietą z 1776 roku i św. Heleną z 1781 roku. Kościół stoi na rogu ulicy Hlavnej i Dolne baśty, niedaleko pozostałości dawnego barbakanu miejskiego. Na fasadzie, nad portalem wejściowym znajduje się kamienna rzeźba przedstawiająca: św. Elżbietę, św. Helenę i św. Barbarę.
Rzeźby na fasadzie kościoła św. Heleny