Piękno baroku w drewnie zaklęte

Główny ołtarz w katedrze św. Jana Chrzciciela w Trnawie jest jednym z największych drewnianych ołtarzy na świecie. Jest największą ozdobą najważniejszego kościoła tego miasta. Jednonawowa świątynia została wybudowana w latach1629-1637 w stylu barokowym. Jego fundatorem był palatyn Miklós Esterházy (tutaj pochowany), o czym przypomina napis na gzymsie na wejściowym portalem: „Comes Nicolaus Estarhazi R.H. Pal.” Kościół ma 61 metrów długości i 28 metrów szerokości. Jego główny ołtarz został wykonany w latach 1637-40a budowali godwaj wiedeńscy rzeźbiarze – Baltazar Knilling i W.Knoth oraz Veit Stadle z Trnawy i mistrz Ferdynand z Cicera. Ołtarz ma wysokość 20,3 metra i szerokość 14,8 m. W jego centralnej części umieszczono obraz ze sceną Chrztu Pańskiego anad nim tarczę z figurami siedzących aniołów oraz kamienny herb rodziny Esterhazy.
Katedrę odwiedził w 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, który powiedział m.in.: „Serdecznie pozdrawiam Waszego arcybiskupa Jána Sokola, jego biskupów pomocniczych i Was wszystkich, tu obecnych. Z tej świątyni — matki wszystkich kościołów archidiecezji przesyłam swe gorące pozdrowienia wszystkim mieszkańcom tej ziemi i dla wszystkich przywołuję błogosławieństwa i łaski Boga.”
Pomnik Ojca Świętego stoi przez kościołem.