Pierwsza czarownica spalona w Bratysławie

24 maja 1602 roku w ówczesnym Preszburgu, kilkadziesiąt metrów za Bramą Michalską, została spalona Agatha Toot Borlobaschinová. To pierwsza w historii Bratysławy kobieta uznana za czarownicę. Przypomnijmy, że 5 grudnia 1484 roku papież Innocenty VIII wydał bullę „Summis desiderantes” (łac. „Pragnąc najgoręcej”) potępiającą czary na terenie Niemiec i Austrii. Dała ona inkwizytorom wolna rękę wyszukiwaniu i sądzeniu oraz skazywaniu osób podejrzanych o konszachty z diabłem. Bulla głosiła m.in.: „wiele osób płci obojga, nie bacząc na własne zbawienie i odchodząc od wiary katolickiej, zadaje się z diabłami, inkubami i sukkubami i poprzez swoje czary, zaklęcia, gusła i inne przeklęte zabobony, obmierzłe praktyki i zbrodnie niszczy potomstwo kobiet i nowo narodzone zwierzęta, wykorzenia plon, jaki wydaje rola, strąca winne grona z winorośli i owoce z drzew; mało tego, zabija mężczyzn i kobiety, zwierzęta juczne pospołu ze stworzeniami innego rodzaju, niszcząc również winnice, sady, łąki, pastwiska, łany pszenicy i innych zbóż i wszelkie inne uprawy”. W dalszej części bulli czytamy: „zalecamy, aby wspomniani wyżej inkwizytorzy upoważnieni byli w owych prowincjach do swobodnego i niczym nie skrępowanego upominania, więzienia i karania wszystkich winnych wspomnianych zbrodni i nieprawości” Mianowani przez papieża  inkwizytorzy na obszarze niemieckim, Heinrich Kraemer i Jakob Springer rozwinęli myśli papieskie i trzy lata później opublikowali traktat„Młot na czarownice”. Rozpoczęło się polowanie na czarownice, najpierw w Niemczech, Tyrolu, Włoszech. Potem – w całej Europie. Pierwszą kobietą w Bratysławie (ówczesnym Preszburgu) oskarżoną na podstawie powyższych dokumentów była Agatha Toot Borlobaschinová. Oskarżono jąo obcowanie z diabłem, oślepienie innej kobiety za pomocą zaszytego oka ropuchy i inne czary. Spalona została poza murami miasta, niedaleko Bramy Michałowskiej.
Obecnie w miejscu tym znajduje się chodnik na placu Turbanowym. Między płytami chodnikowymi umieszczono tablicę. Widnieje na niej relief przedstawiający fragment murów miejskich z Bramą Michałowską oraz płonącą kobietę. Płaskorzeźbę wykonała Ludmiła Cvengrošová. Kamienia dostarczyła firma BeArt. Napis w języku angielskim głosi: “In commemoration of the first witch burned in Bratislava”, zaś w języku słowackim: „W tym miejscu 24 maja 1602 roku, jako pierwsza kobieta Bratysławie za czary zostałą spalona Agatha Toot Borlobaschinová”.