Rotunda w Skalicy

Okrągłą kamienną budowlę, zwieńczoną czerwona kopułą, widać z każdego punktu widokowego w Skalicy, choćby z wieży kościoła św. Michała w centrum miasta.