Święta Trójca cała w baroku

Wysłuchać Hallelujach Leonarda Cohena w pięknych barokowych wnętrzach. W Polsce, to już prawie niemożliwe – na Słowacji owszem. My mieliśmy szczęście w Previdzy w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Kościół pod wezwanie Świętej Trójcy w Previdzy zwany jest także kościołem pijarskim – był niegdyś kościołem przy klasztorze pijarów. Zresztą do dzisiaj dawne budynki klasztorów przylegają do świątyni.
Pierwsze wrażenie po wejściu do kościoła, to zachwyt na barokiem. Wiem,wiem – najczęściej barok to przepych, złocenia i blichtr. Jednak wiele wnętrz kościołów barokowych to prawdziwe perełki sztuki sakralnej. Prawda też, że w wielu kościołach barok dodawano, do innych stylów, zatrzymując niektóre elementy z poprzednich epok.

Barok ponad wszystko

W kościele św. Trójcy w Previdzy tak nie jest. Tutaj wnętrza, to barok w najczystszej postaci. A więc bogate stiuki, malowidło iluzoryczne pokrywające sklepienie prezbiterium i sklepienie nawy. Pierwsze malowidło wykonał J.A. Schmdt, drugie zaś J.S. Bopovski.
Największą uwagę zwraca – jakżeby inaczej – ołtarz główny. Ujęty jest w ramy dwóch par kolumn z marmuru, natomiast centrum, to obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz górująca nad ni rzęba Trójcy Świętej.

Potęga muzyki

Oglądanie tych wszystkich wspaniałości byłoby podobne do zwiedzania innych zabytkowych kościołów, gdyby nie jedna różnica. Jak się pisze do takiego portalu, to się ma szczęście na Słowacji. Akurat, kiedy zwiedzaliśmy kościół pw. Świętej Trójcy trwała próba dwóch dziewczyn mających uświetnić swym śpiewem ślub. Pięknie śpiewały “Hallelujah” Leonarda Cohena. Mocne, dźwięczne głosy, świetna akustyka i niebanalna pieśń.

W Polsce usłyszeć tę pieśń w kościele jest już coraz trudniej, po wydaniu instrukcji Episkopatu o muzyce kościelnej. Napisano w niej m.in. „Należy bezwzględnie stać na straży wykonywania takiej muzyki liturgicznej, która jest autentyczną sztuką nakierowaną zawsze na świętość kultu, i wprowadzać do liturgii tylko to, co odpowiada świętości miejsca, godności obrzędów liturgicznych i pobożności wiernych (Musicam sacram). Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim.”

No nic, póki co oglądajcie nasz krótki film, a przy okazji odwiedzajcie Previdzę.