brat Cyprian

Skrzydlaty mnich nad Trzema Koronami

Był zielarzem, aptekarzem, lekarzem, ale zasłynął swoimi lotami na Pieninami.