Dom UNESCO

Vlkolinec – Dom UNESCO dla turystów

W 25 rocznicę wpisania wsi Vlkolinec na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pod koniec…