kościół Świętej Trójcy

Święta Trójca cała w baroku

Wysłuchać Hallelujach Leonarda Cohena w pięknych barokowych wnętrzach.