Lúčky

Cesarskie uzdrowisko Lúčky

Sanatorium Lúčky położone jest w górskiej dolinie, otwartej od strony południowej pod zboczem…