Mirosław Iringh

Pamiętajmy o Słowakach w Powstaniu Warszawskim

Na Czerniakowie, u zbiegu ulic Okrąg i Wilanowskiej znajduje się skwer Mirosława Iringha, dowódcy…