Pribina

Pomnik mitycznego władcy Nitry

Władał księstwem nitrzańskim, zlecił budowę pierwszego kościoła chrześcijańskiego na ziemiach…