skansen

Vlkolinec – Dom UNESCO dla turystów

W 25 rocznicę wpisania wsi Vlkolinec na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pod koniec…


Wieś liptowska na wieki piękna

Budowę skansenu architektury ludowej w Prybylinie na słowackim Liptowie rozpoczęto w 1972 roku a w…