szlak turystyczny

Namiastka Przełomu Hornadu

Nie starczyło tym razem czasu na przejście całego szlaku Przełomu Hronadu w Słowackim Raju, więc…