Wielki Rozszutec

Chleb niepowszedni

Same czarne trasy, strome tereny dla zwolenników freeride'u, piękne panoramy Małej Fatry – warto…


Odrobina Tatr w Małej Fatrze

Chociaż Wielki Rozszutec na liście najwyższych szczytów Małej Fatry zajmuje dopiero piąte miejsce,…