Władysław Jagiełło

A może tak komornik zadzwoni na Słowację?

W XV wieku król Polski Władysław Jagiełło pożyczył królowi węgierskiemu (ówczesnemu władcy ziem…