wzgórze zamkowe w Nitrze

Trzy kościoły w jednej katedrze

Zamek w Nitrze przypomina krakowski Wawel – to nie jest typowa warownia a zespół budynków…