zamek w Nitrze

Obiad pod nitrzańskim zamkiem

Przez oszklone ściany restauracji widać fragmenty dawnych murów miejskich, dalej dużą część Nitry a…


Trzy kościoły w jednej katedrze

Zamek w Nitrze przypomina krakowski Wawel – to nie jest typowa warownia a zespół budynków…