źródło Nitry

U źródła Nitry – narodowej rzeki Słowaków

W suche, letnie dni woda ledwie się sączy wśród kamieni i korzeni.