Trójkątny plac ku czci Słowackiego Narodowego Powstania

Pomnik SNP na Placu SNP w Bratysławie/fot. AG

Poza terenem dawnego Starego Miasta, ale oddzielony od niego jedynie nitką torów tramwajowych, leży Plac SNP – Słowackiego Narodowego Powstania. Nazwę tę plac nosi od 1962 roku.

Ma kształt trójkąta, jeden jego bok zamyka wielki pomnik upamiętniający Powstanie. Odsłonięto go w tym miejscu w 1974 roku, w 30 rocznicę wybuchu – Słowackiego Narodowego Powstania. Autorami byli J. Klich i D. Kuzma a pomnik przedstawia partyzanta (wysokości 5 metrów) wyruszającego w bój i żegnanego przez zapłakane matkę i żonę.

Tablica przy pomniku/fot. AG

Bok północny zamykają kościół i klasztor Bonifratrów, kościół kalwiński i Browar Klasztorny ważący własne piwo. W kompleksie, na który składają się browar, restauracja i kawiarnia, umieszczono Muzeum 17. Listopada, w którym zgromadzono pamiątki z wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Słowację niepodległości pod koniec ubiegłego wieku.

Browar Klasztorny/fot. AG

Ze względu na wielkość i położenie (centrum miasta, świetne połączenia z resztą Bratysławy), plac od niepamiętnych czasów był i jest miejscem demonstracji przeciw różnej maści rządów: od komunistów pod dzisiaj dzierżących władzę.

Największy kościół Bratysławy