We wsi Nižná Myšľa zostanie otwarta replika dołu ofiarnego

Replika grobu ofiarnego/fot archiwum regionalnej organizacji ruchu turystycznego regionu koszyckiego

W regionie koszyckim, we wsi Nižná Myšľa, w jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych o znaczeniu europejskim, we wtorek 14 lipca zostanie uroczyście otwarta replika dołu ofiarnego z epoki brązu.

To część projektu Terra Incognito realizowanego przez władze samorządowego regionu koszyckiego. W muzeum we wsi znajdują się odnalezione szkielety i fragmenty sprzętów używanych przez ludzi żyjących w okolicach dzisiejszej wsi Nižná Myšľa w epoce brązu. Odkrycia dokonano w 1993 roku.

Wieś Nižná Myšľa znana jest w kręgach naukowych jako ważne europejskie stanowisko archeologiczne wczesnej epoki brązu. Swój status zyskała już w 1892 roku. Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk prowadzi tutaj systematyczne badania od 40 lat, dzięki czemu można było ustalić istnienie kilku osad z różnych okresów, od prehistorii po wczesne średniowiecze.
Ostatnim znaczącym odkryciem z 1993 roku jest głęboka na dwa i pół metra głęboki dół ofiarny, w którym znajdowały się szkielety czterech kobiet.

Rastislav Trnka, przewodniczący samorządu regionu koszyckiego powiedział: „Stanowisko archeologiczne Nižná Myšľa jest dowodem na to, że nasz region jest naprawdę bogaty w historyczne skarby. To w tym obszarze znaleziono najstarszą zabawkę w Europie Środkowej – kultowy wózek. Widzimy duże znaczenie we wspieraniu takich projektów w ramach regionalnego programu Terra Incognita, który został stworzony w celu promowania wartości kulturowych i historycznych. Mamy się czym chwalić, a teraz, podczas pandemii, mamy doskonałą okazję poznać wyjątkowe rzeczy, które mamy w naszej ojczyźnie.” – powiedział przewodniczący samorządowego regionu Koszyc.

Lenka Vargová Jurková, dyrektor wykonawczy regionalnej organizacji ruchu turystycznego w regionie koszyckim, dodała: „Wraz z przyległym parkiem, miejscami do siedzenia, kominkami i placem zabaw dla dzieci, w pobliżu atrakcji powstaje bardzo interesujący kompleks rekreacyjny dla odwiedzających.” Uroczyste otwarcie repliki kultowego dołu ofiarnego w Niżnej Myśli połączone zostanie ze zwiedzaniem Muzeum Myšľany.